Data realizacji: Wrzesień 2017

Wykonaliśmy szereg prac związanych z modernizacją istniejącej instalacji oświetleniowej klatek schodowych i wiatrołapów. Zostały zamontowane mikrofalowe czujniki ruchu oraz istniejące oprawy doposażono w energooszczędne żarówki LED. Zoptymalizowaliśmy nastawy czujników  zgodnie z wymogami zawartymi w zleceniu oraz nanieśliśmy poprawki wynikłe z późniejszej eksploatacji. Cele inwestycji były jednoznaczne z tym co uzyskano. Poprawiono w znacznym stopniu komfort użytkowania oraz uzyskano oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Wszystkich Mieszkańców Wspólnoty przepraszamy za powstałe uniedogodnienia towarzyszące procesowi modernizacji.