Rejestracja czasu pracy

Data realizacji: Listopad 2017

Wdrożyliśmy system RCP firmy Roger. Zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy oprogramowanie RCP Master 3 które pobiera dane z zewnętrznego czytnika poprzez oprogramowanie PR Master 4.