Administracja rozwiązań sprzętowych. Usługi o charakterze stałej obsługi serwisowej

Posiadamy doświadczenie między innymi w zarządzaniu usługą Active Directory. Budujemy rozwiązania wspierające pracę w środowisku sieciowym dedykowane dla małych oraz średnich firm.

Bazujemy na projektach “open source”, czyli proponujemy rozwiązania ekonomiczne dające szerokie możliwości. Wycena usługi jest przedstawiana po szczegółowym wglądzie w środowisko, w którym dany serwer miałby funkcjonować. Bazowe odnośniki są zawarte poniżej.

  • Konfiguracja serwera z system Linux oraz Windows, cena 690 zł netto,

  • Ewentualne wdrożenie liczone według spędzonych godzin przy realizacji danego zlecenia rozliczane według stawki 80 zł netto za godzinę pracy,

  • Stworzenie dokumentacji po wykonawczej za 10% wartości netto zlecenia,

  • Dojazd do klienta oraz powrót liczony według stawki 1,10 zł netto za każdy przejechany kilometr.

Zbudowaną konfigurację możemy utrzymywać po podpisaniu stosownej umowy o administrację w cenie od 360 zł netto na miesiąc.

Za wszystkie powyższe usługi wystawiamy fakturę VAT.