WAPRO ERP

Co musisz wiedzieć o zadach aktualizacji?

Aktualne zasady obwiązują od 2 października 2017 roku Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) lub odpłatnie w zależności od numeru wersji, który aktualnie posiada. W przypadku licencji czasowej zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie w okresie jaki obejmuje licencja. Aktualizacja płatna powoduje modyfikację oznaczenia liczbowego wersji w postaci zmiany na wyższą pierwszej lub drugiej cyfry zapisu (np.: 8.10.0, 8.20.0, 8.30.0 itd.). Wersja taka ukazuje się tylko raz w ciągu roku dla każdego z produktów. Oznacza to w praktyce, że użytkownik będzie musiał zapłacić za aktualizację jeśli w wyniku tej operacji nastąpi zmiana pierwszej lub drugiej liczby w numerze wersji. Przykładowo, jeśli posiada aktualnie wersję 8.20.0 programu i zechce przejść na wersję 8.30.0 to będzie musiał wykupić aktualizacje. Bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) będzie mógł otrzymać najwyżej wersję o numerze 8.29.0. Cena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów WAPRO ERP a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu. Użytkownicy posiadający wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej wnoszą opłatę w wysokości 25% cennikowej wartości oprogramowania, jednak nie mniej niż 100 zł netto. Jeżeli użytkownik pominął jedną wersję płatną – opłata aktualizacyjna wzrasta do 50% wartości oprogramowania, natomiast pominięcie dwóch lub więcej aktualizacji płatnych skutkuje podniesieniem opłaty aktualizacyjnej do poziomu 60% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania. W każdym z ww. przypadków jeżeli wyliczenie matematyczne wartości aktualizacji dla poszczególnej licencji wskaże kwotę niższą niż 100 zł netto cena zostanie zaokrąglona do tej wartości. Przykład: 2 października 2017 roku do sprzedaży trafiły wersje płatne programów, oznaczone numerem 8.30.0 Użytkownik posiadający wersję 8.2x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 25% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto). Użytkownik posiadający wersję 8.1x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 50% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto). Użytkownik posiadający wersję 8.0x.x lub dowolną starszą wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 60% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto). Bonus dla Nowego Klienta Nowi użytkownicy systemów WAPRO ERP otrzymują przez okres 7 miesięcy od daty rejestracji* systemu prawo do bezpłatnego zainstalowania każdej płatnej aktualizacji tego systemu, która ukaże się w tym okresie. Po tym okresie nabywają aktualizacje na zasadach ogólnych. Użytkownicy korzystający z aktualnej wersji oprogramowania uzyskują prawo do bezpłatnego wsparcia w zakresie pomocy technicznej. * Za datę rejestracji uznawana jest data wydania pierwszego Kodu Aktywacyjnego. Nie dotyczy zakupu aktualizacji posiadanych licencji. źródło: www.wapro.pl

Jaki jest zakres usług?

Zakres usług podstawowej, zaawansowanej oraz wdrożeniowej

Co się mieści pod podjęciem usługi podstawowej?

 • Ponowna instalacja systemu operacyjnego,
 • Uzupełnianie sterowników urządzeń,
 • Instalacja oprogramowania,
 • Prosta konfiguracja routera,
 • itp.

Cena usługi 1p. – 55 zł netto/h

Zakres usługi  zaawansowanej?

 • Instalacja, konfiguracja środowiska bazodanowego,
 • Usuwanie niechcianego oprogramowania,
 • Złożone konfiguracje oprogramowania,
 • itp.

Cena usługi 2p. – 80 zł netto/h

Usługi wdrożeniowe

 • wdrożenie oprogramowania księgowo – magazynowego,
 • wdrożenie systemu zarządzania produkcją,
 • zaawansowane operacje na środowisku bazy danych.

Cena usługi 3p. – 190 zł netto/h