Stała opieka serwisowa

Ofertę kierujemy dla firm, instytucji oraz osób prywatnych.

 

Przykładowy pakiet usług dla biura posiadającego od 2 do 4 komputerów oraz urządzania aktywne:

 • diagnoza i usuwanie awarii oprogramowania,
 • diagnoza uszkodzeń sprzętu komputerowego, naprawa na preferencyjnych warunkach,
 • doradztwo w zakresie doboru oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
 • rabat 1,5% na oferowany sprzęt komputerowy lub oprogramowanie,
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie sieci LAN lub bezprzewodowej,
 • gwarantujemy 12-godzinny czas reakcji na zgłaszany problem, a w przypadku krytycznej usterki niezwłoczne stawienie się w siedzibie klienta w czasie nie dłuższym niż 8 godzin,
 • w ramach usługi dajemy pakiet 4 godzin. Następne wykorzystane pełne godziny będą fakturowane według stawki 80 zł netto za godzinę pracy,
 • przeprowadzana będzie zdalna kontrola stanu połączeń oraz konfiguracji tak, aby biuro klienta pracowało prawidłowo,
 • w miarę możliwości świadczymy zdalną pomoc,
 • zaproponujemy system kopii zapasowych oraz zadbamy o jego prawidłowe funkcjonowanie,
 • realizację zleceń na podstawie zgłoszeń e-mail lub telefonicznych.

Cena pakietu — 320 zł netto.