Podziękowania od firmy Vestor za zaangażowanie w działalność charytatywną