Prezentujemy nasze wybrane realizacje

Wykonaliśmy prace z zakresu Informatyki oraz usług elektrycznych. Wdrażyliśmy nowoczesne, funkcjonalne rozwiązania.  

Stworzyliśmy lokalną domenę funkcjonującą w środowisko Linux w oparciu o oprogramowanie Samba 4.

Więcej …

Na początku roku 2015 z klientem podpisaliśmy umowę odnośnie stałej obsługi IT. Do dnia dzisiejszego świadczymy usługi informatyczne.

W ramach zleceń dodatkowych realizowaliśmy prace z zakresu usług elektrycznych. Miedzy innymi centralne administrowanie systemem kontroli dostępu, rozbudowę monitoringu CCTV, budowę systemu połączeń LAN Telefonii IP w obrębie całego zakładu.

W Przedsiębiorstwie Handlowym AGRO CHEMIA Sławomir Spychalski został wdrożony system sprzedaży oparty na centralnym serwerze. Wszystkie punkty sprzedaży łączą się z centralną jednostką poprzez sieć VPN używając technologi zdalnego pulpitu. Klient realizuje  przesunięcia magazynowe  bez konieczności ręcznego wprowadzania asortymentu. Każdy ze sklepów ma przypisany MAGAZYN oraz powiązane z nim kartoteki. Dodatkowo do obsługi zdalnej drukarek fiskalnych użyto oprogramowania WAPRO ZDF. O bezpieczeństwo ruchu w sieci dba F-Secure Protection Service for Business dostarczony oraz skonfigurowany przez nas.

Początek roku 2019 był okresem zawarcia umowy. Dla klienta świadczymy usługi IT. Realizujemy umowę o  stałej obsłudze informatycznej.

Biuro firmy mieści się we Włocławku przy ulicy Leopoldowskiej 2.

Adres strony internetowej: www.intrasa.pl

Dla klienta świadczymy usługi IT. Realizujemy umowę  o stałej obsłudze informatycznej.

Uruchomiliśmy oraz skonfigurowaliśmy system kontroli dostępu według wytycznych klienta. System jest złożony z dwóch jednostek zarządczych, w swojej konfiguracji zawiera zdefiniowane śluzy oraz standardowe przejścia. Oprogramowanie VISO zostało tak skonfigurowane aby można było w łatwy sposób dodawać zmiany w grupie użytkowników.

Realizujemy postanowienia umowy dotyczącej konserwacji oraz bieżących napraw systemu domofonowego.

Dla klienta świadczymy usługi informatyczne. Realizujemy dodatkowe zadania związane z automatyką oraz elektryką.

Zdemontowaliśmy dotychczasową instalacje domofonową. Zostały zamontowane nowe unifony w lokalach mieszkalnych oraz elementy systemu dwuprzewodowego ELPROD 2 Wire.

Zrealizowano bezprzewodowe połączenie do sieci LAN. Urządzenia zostały ustawione jako gotowe do pracy w trybie przezroczystego mostu. Finalnym rozwiązaniem było wdrożenie telefonii IP połączonej z tradycyjnym systemem poprzez dedykowaną centralę.

Więcej….

Modernizacji dokonano przy użyciu energooszczędnych żarówek LED oraz mikrofalowych czujników ruchu. Dokonano wszelkich nastaw parametrów według wytycznych zawartych w zleceniu. Oddana do użytku instalacja oświetleniowa funkcjonuje  autonomicznie.

W oparciu o rozwiązania firmy ELPROD została zmodernizowana instalacja domofonowa.

Więcej…

Dzięki okazanemu zaufaniu Dyrekcji mieliśmy okazję odmłodzić instalację domofonową. Wymieniono komplet słuchawek oraz kasetę rozmowną wraz elementami zasilania.

"Dziękujemy Wszystkim za wybór naszej firmy jako realizatora zleceń .."

Mariusz | założyciel firmy