Realizacje w firmie AGRO CHEMIA Sławomir Spychalski

Przebudowa systemu sprzedaży opartego na oprogramowaniu WAPRO MAG

Data realizacji: Luty 2018 r.

W Przedsiębiorstwie Handlowym AGRO CHEMIA Sławomir Spychalski został wdrożony system sprzedaży oparty na centralnym serwerze. Wszystkie punkty sprzedaży łączą się z centralną jednostką poprzez sieć VPN używając technologi zdalnego pulpitu. Klient realizuje  przesunięcia magazynowe  bez konieczności ręcznego wprowadzania asortymentu. Każdy ze sklepów ma przypisany MAGAZYN oraz powiązane z nim kartoteki. Dodatkowo do obsługi zdalnej drukarek fiskalnych użyto oprogramowania WAPRO ZDF. O bezpieczeństwo ruchu w sieci dba F-Secure Protection Service for Business dostarczony oraz skonfigurowany przez nas.