Realizacje w Gospodarstwie Rolnym Piotr Ziembiński

Rejestracja czasu pracy

Data realizacjiListopad 2017 r.

Wdrożyliśmy system RCP firmy Roger. Zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy oprogramowanie RCP Master 3 które pobiera dane z zewnętrznego czytnika poprzez oprogramowanie PR Master 4.

Budowa systemu komunikacyjnego pomiędzy dwoma budynkami

Data realizacji: Sierpień 2018 r.

Zrealizowano bezprzewodowe połączenie do sieci LAN. Urządzenia zostały ustawione jako gotowe do pracy w trybie przezroczystego mostu. Finalnym rozwiązaniem było wdrożenie telefonii IP połączonej z tradycyjnym systemem poprzez dedykowaną centralę. Poddano też modernizacji zastosowane rozwiązanie CCTV. Dzięki zbudowanemu połączeniu dwóch oddalonych rejestratorów uzyskano podgląd dzięki odpowiedniej aplikacji w jednym wskazanym miejscu.