Realizacje w Wspólnocie Mieszkaniowej Celulozowa 27 we Włocławku

Modernizacja instalacji domofonowej

Data realizacji: Marzec 2019 r.
W oparciu o rozwiązanie firmy ELPROD została zmodernizowana instalacja domofonowa. Nowo zainstalowany system 2 Wire umożliwia między innymi wzajemną komunikację wszystkich wejść wyposażonych w kasety rozmowne. System został zaprogramowany zgodnie z wytycznymi klienta, umożliwia między innymi realizację zamka szyfrowego w wieloraki sposób.