Realizacje w Wspólnocie Mieszkaniowej Celulozowa 37 we Włocławku

Konserwacja systemu domofonowego

Data realizacji: Grudzień 2016 r.

Podpisaliśmy umowę na czas nieokreślony  związaną z przeglądem, konserwacją systemu domofonowego.