Realizacje w Wspólnocie Mieszkaniowej Polna 63 we Włocławku

Modernizacja systemu domofonowego

Data realizacji: Listopad 2017 r.

Wymieniliśmy system domofony bazując na rozwiązaniu firmy WEKTA. Zainstalowany system CCD 2001 w.1000 jest wyposażony w czytnik RFID. Użytkownicy mogą realizować funkcję zamka szyfrowego w wieloraki sposób.