Realizacje w WWD Sp. z o.o.

Montaż i konfiguracja instalacji alarmowej oraz budowa systemu monitoringu CCTV IP

Prace zlecone na zasadzie podwykonawstwa. Zlecającym była firma VDC Paweł Dzięgielewski

Data realizacji: Listopad 2016 r.

Od marca 2017 r. w firmie WWD świadczymy usługi informatyczne obejmujące swym zakresem między innymi pomoc w temacie oprogramowania księgowo magazynowego.
Realizacje zostały przeprowadzone w obiekcie przy ulicy Papieżka 34

Kontakt:

Adres strony www klienta http://wwd.wloclawek.pl/