Realizacje w firmie Mercator Opero Sp. z o.o. w Pikutkowie

System kontroli dostępu RACS 5 – Roger 

Data realizacji: Maj 2017 r.

Uruchomiliśmy oraz skonfigurowaliśmy system kontroli dostępu według wytycznych klienta. System jest złożony z dwóch jednostek zarządczych, w swojej konfiguracji zawiera zdefiniowane śluzy oraz standardowe przejścia. Oprogramowanie VISO zostało tak skonfigurowane aby można było w łatwy sposób dodawać zmiany w grupie użytkowników.

Miejsce realizacji: Pikutkowo niedaleko Włocławska

Prace zlecone na zasadzie podwykonawstwa, zlecającym była firma VDC Paweł Dzięgielewski