Realizacje w firmie Lodart sp. jawna we Włocławku

Rok 2017 był początkiem świadczenia usług informatycznych. Wsparcie obejmowało  oprogramowanie WAPRO ERP oraz podstawowe zagadnienia informatyczne.

Biuro klienta mieści się na Wysokiej 17 we Włocławku

e-mail: biuro@lodart.pl

tel. 54 236 35 47