WEB Aplikacje

TWORZYMY APLIKACJE  WSPOMAGAJĄCE PROCESY PRODUKCYJNE

Prezentujemy rozwiązanie wspomagające ewidencję zamówień.
 Aplikacja bazuje na web serwerze. Nie wymaga lokalnej instalacji. Do aktualizacji rekordu wystarczy standardowa przeglądarka. Konfiguracja pozwala na dostęp zdalny oraz lokalny w obrębie zasięgu sieci LAN.